Alina Kłos BBR – Biuro Biegłego Rewidenta 
działalność gospodarcza 
Nazwa skrócona: BBR- ŁÓDŹ
Ul. J. Popiełuszki 27 m 7, 94- 052 Łódź
Wpis do ewidencjidziałalności gospodarczej
pod Nr 53044
REGON- 470793083
NIP- 727-1 Alina Kłos BBR – Biuro Biegłego Rewidenta 
działalność gospodarcza 
Nazwa skrócona: BBR- ŁÓDŹ
Ul. J. Popiełuszki 27 m 7, 94- 052 Łódź
Wpis do ewidencjidziałalności gospodarczej
pod Nr 53044
REGON- 470793083
NIP- 727-1