I. O firmie

Zawód biegłego rewidenta to zawód zaufania publicznego, a jego cechą charakterystyczną jest przyjęcie odpowiedzialności za działanie w interesie publicznym.

W związku z powyższym, Biegły Rewident, przy wykonywaniu zleconych usług jest osobą niezależną od woli osób zlecających wykonanie usług i w swojej pracy zawodowej kieruje się obowiązującymi przepisami prawnymi.

I.1. Posiadane uprawnienia Firmy Alina Kłos BBR-Biuro Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza w Łodzi do wykonywania usług.

 • 1
  Wpis do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta Łodzi
 • 2
  Z dniem 4.09.2001r., wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
  nr ewidencyjny 2592
  Listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzi PANA –Polska Agencja Nadzoru Audytowego
 • 3
  Wpis Biegłego Rewidenta Aliny Kłos na listę biegłych rewidentów uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, nr ewidencyjny 2138
  Alina Kłos jest czynnym biegłym rewidentem oraz osobą, od dnia 4.09.2001r., prowadzącą Firmę pod nazwą:
  Alina Kłos BBR – Biuro Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza w Łodzi.
 • 4
  Od dnia 7.04.2004r. Alina Kłos pełni funkcję Biegłego Sądowego z zakresu rachunkowości,
  z listy Sądu Okręgowego w Łodzi.