II - Podstawa prawna do świadczonych usług
 • 1
  ustawa z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1415 ze zm.),
 • 2
  ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, Dz. U. z 2021r. poz.217, 2105, 2106
 • 3
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 .12.2019r. w sprawie prowadzenia podatkowj księgi przychodów i rozchodów, Dz.U. z 2019r. poz. 2544
 • 4
  ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług , Dz.U. z 2021r. poz. 685, 694, 802, 1163, 1243, 1598, 1626, 2076, 2105 , 2427
 • 5
  Ustawa z dnia 15 .02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 2021r. poz. 1800, 1927, 2105, 2106, 2269 , 2427
 • 6
  Ustawa z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, DZ.U. z 2021r. poz.1128, 1163, 1243, 1551, 1574, 1834, 1981, 2071, 2105, 2133, 2232, 2269,2270, 2328, 2376, 2427, 2430, 2490 oaz z 2022r. poz. 1,24,64,138
 • 7
  przepisy wykonawcze do wyżej wymienionych ustaw , adekwatne do okresu wykonywanej usługi ,
 • 8
  inne przepisy szczegółowe w zależności od zagadnienia