VIII. Doświadczenie zawodowe Biegłego Rewidenta

VIII.1. Doświadczenie zawodowe biegłego rewidenta jako osoby prowadzącej Biuro BBR-Łódź

Alina Kłos posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne jak również uprawnienia do czynnego wykonywania swoich funkcji zawodowych, w tym :

 • 1
  54 lata doświadczenia zawodowego w służbach finansowo-księgowych, tj.:

  25 lat pracy zawodowej na umowie o pracę w służbach finansowo-księgowych,
  w tym praca na stanowiskach kierowniczych , 5 lat jako Główny Księgowy
  33 lat w zawodzie Biegłego Rewidenta,
  18 lat jako biegły sądowy z zakresu rachunkowości

 • 2
  Uprawnienia zawodowe:
 • 2.1
  Czynny Biegły Rewident, wpisany na listę Biegłych Rewidentów w PIBR Warszawa
  (nr ewid. 2138),
 • 2.2
  31 lat pracy jako Audytor, od dnia 4.09. 2001r. tj. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr ewid.2592 znajdujący sie na liście PANA – Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego
 • 2.3
  od 4.09.2001r. jako osoba prowadząca Biuro Biegłego Rewidenta, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych,
 • 2.4
  od 26.05.2004r. do maja 2007r., Wizytator Krajowej Komisji Nadzoru Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, przeprowadzający, na zlecenie Komisji, kontrolę w podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych na terenie Polski, w wyniku czego przeprowadziłam około 27 kontroli w podmiotach audytorskich,
 • 2.5
  od 7.04.2004r. Biegły Sądowy z zakresu rachunkowości przy Sądzie Okręgowym w Łodzi, pl. Dąbrowskiego 5, 90-921 Łódź, IV Kadencja.

Zakres prac wykonywanych przez Biegłego Sądowego z zakresu rachunkowości na podstawie Postanowień Sądów i Prokuratury to:

 • a
  wydawanie opinii sądowych w sprawach gospodarczych (w spółkach akcyjnych i w spółkach z o.o.), karnych gospodarczych, karno-skarbowych, cywilnych, z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń, sprawy kredytów bankowych, kredytów we frankach, biur rachunkowych, działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych

VIII.2. Doświadczenie zawodowe Biegłego Rewidenta z badania sprawozdań finansowych

 • VIII.2.1
  jako Audytor i Biegły Rewident współpracowała z innymi Audytorami
 • VIII.2.2
  jako Audytor i Biegły Rewident wykonywała działalność gospodarczą na własny rachunek.

VIII.3. Współpraca z Audytorami w tym głównie:

- siedem lat z Deloitte & Touche Audit Services Sp.z o.o. Warszawa Biuro w Łodzi (od badania za rok 1993 do roku 1999 włącznie),
- siedem lat z A&E Consult Sp. z o.o. Warszawa (od badania za rok 1997 do badań za rok 2004),
- dwa lata z Misters Audytor Sp. z o.o. Warszawa (w zakresie badania sprawozdania za lata 2003-2004),
- dla potrzeb badania sprawozdania finansowego za rok 2007 Oddziału Łódzkiego NFZ – z AUXILIUM S.A. Kraków za rok 2007,
- inni audytorzy doraźnie w miarę potrzeb takich jak: przychodnia zdrowia, hurtownia, PSS, spółki prawa handlowego.

VIII.4. Badania sprawozdań finansowych dotyczyły jednostek o zasięgu ogólnopolskim oraz o znaczącym potencjale w regionie, z dużym zróżnicowaniem branżowym.

Badania te dotyczyły przedsiębiorstw i spółek prawa handlowego z kapitałem polskim i obcym.

IX. Współpraca z Audytorami - wykaz badanych jednostek oraz inne czynności wykonanych w okresie od 1985 r. do 2011r. jako wykonawca w badaniu sprawozdań finansowych

Nazwa jednostki

Zakres rzeczowy i czasowy wykonanych prac

DELKOR” Sp. z o.o. Łódź
Hurtownia art. chemicznych i kosmetycznych

badanie sprawozdania finansowego za rok 2008 – handel hurtowy

PSS”SPOŁEM” Pabianice

badanie sprawozdania finansowego za rok 2008 - handel detaliczny

Przychodnia Zdrowia „Odrzańska” Łódź

badanie sprawozdania finansowego za rok 2008 w zakresie świadczenia usług zdrowotnych

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi

badanie sprawozdania finansowego za rok 2007 w zakresie świadczenia usług zdrowotnych
(przychody, koszty, wynik finansowy, fundusze i kapitały)

badanie sprawozdania finansowego za rok 2007 w zakresie świadczenia usług zdrowotnych

MPK Zduńska Wola
podstawowy rodzaj działalności: przewozy pasażerskie

badanie sprawozdania finansowego za rok 2007

Orlen Projekt S.A Płock jednostka zależna Polskiego KONCERNU NAFTOWEGO
podstawowy rodzaj działalności: prace projektowo-budowlane - kontrakty krótkoterminowe i długoterminowe)

badanie sprawozdania finansowego za rok 2003

Wydawnictwa Akcydensowe S.A. Łódź

badanie sprawozdania finansowego za rok 2002

Firma Internetowa PIK-NET Sieci Rozległe Sp. z o.o. Gliwice

badanie sprawozdania finansowego za rok 2002

RUCH S.A. Oddział w Łodzi, ul. Kopernika 53

badanie sprawozdania finansowego za rok 2002 i 2004

BISE Leasing S.A. Warszawa (leasing składników majątkowych)

badanie sprawozdania finansowego za rok 2000

Huta Stalowa Wola w Stalowej Woli HSW - Zakład Kuźnia

badanie sprawozdań finansowych za lata 2000 i 2001

Huta Stalowa Wola w Stalowej Woli HSW - Zakład Mechaniczny

badanie sprawozdania finansowego za rok 2000

Huta Stalowa Wola w Stalowej Woli HSW - Zakład Urządzeń Mechanicznych,

badanie sprawozdania finansowego za rok 2000

Waryński Famabud Spółka z o.o. w Szczecinie - przemysł okrętowy (produkcja konstrukcji stalowych i dźwigów)

badanie sprawozdania finansowego za rok 2000

Waryński Stargard Spółka z o.o. w Stargardzie Szczecińskim - branża metalowa

badanie sprawozdania finansowego za rok 2000

Widzewska Fabryka Nici „Ariadna” Łódź

- badanie sprawozdania finansowego za rok 1999,
- opracowanie Instrukcji o inwentaryzacji, dostosowanej do potrzeb badanej jednostki,
- szkolenie pracowników jednostki dotyczące zasad stosowania Instrukcji o inwentaryzacji.

„Wartatex” Spółka z o.o. Łódź - branża dziewiarska

badanie sprawozdania finansowego za rok 1999

Dyrekcja Okręgu Poczty Kraków
- 8 jednostek wchodzących w skład Dyrekcji, w tym:

8 badań sprawozdań finansowych za rok 1998 z uwzględnieniem zasady istotności problemów w poszczególnych jednostkach

Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „Archimode” Łódź - kapitał francuski, portugalski

badanie sprawozdań finansowych za lata 1998-2004

Cukrownia Dobrzelin w Dobrzelinie

• badanie sprawozdań finansowych za okresy:
- od 1.10.1997 do 30.09.1998 r.,
- od 1.10.1998 do 30.09.1999r.,
- od 1.10.1999 do 30.09.2000r.,
- od 1.10.2000 do 31.03.2001r.
- od 1.10.2000 do 30.09.2001r.

• opracowanie Instrukcji Obiegu
Dokumentów uwzględniającej sytuację i potrzeby Cukrowni

Rejonowy Urząd Poczty Sieradz

inwentaryzacja roczna za rok 1998

Zakład Transportu Samochodowego PP Poczta Polska Łódź

- badanie sprawozdania finansowego za rok 1997,
- inwentaryzacja roczna za rok 1998

„Sembella Poland ” Spółka z o.o. Łódź
- produkcja materacy - kapitał austriacki

rozpoznanie zagadnienia zapasów (ewidencja zakupów, rozliczanie kosztów zużycia, zasady inwentaryzacji) w roku 1998

Spółka Akcyjna „Polbaf” Głowno
- przemysł ziemniaczany - kapitał amerykański

ocena ewidencji i działalności
za okres 1.11.1997 r. - 30.06.1998 r.

Spółka Akcyjna „OPTY-MOSER” Łódź
(usługi optyczne)

badanie sprawozdania finansowego za rok 1997

Teatr Nowy Łódź

badanie sprawozdania finansowego za rok 1997

CPN Centrala Warszawa

badanie sprawozdania finansowego za rok 1997

CPN Oddział Łódź

badanie sprawozdania finansowego za rok 1997

CANOE - MEAT S.A. Łódź - Zakłady Mięsne

- badanie sprawozdania finansowego na dzień likwidacji jednostki, tj. na dzień 31 maja 1997 r.
- badanie sprawozdania finansowego za rok 1999 jednostki w likwidacji

Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
- trzy jednostki w Okręgu Koszalińskim, w tym w Przechlewie, Człuchowie, Potęgowie

3 badania sprawozdań finansowych za rok 1996

„Stolbud” Okna i Drzwi Gorzów Wlkp.

badanie sprawozdania finansowego za rok 1996

Elektrownia Bełchatów (przedsiębiorstwo państwowe)

badanie sprawozdania finansowego za rok 1996

„Fleur” Spółka z o.o. Łódź - import - eksport
(art. spożywcze, przerób mleka dla potrzeb spożywczych i przemysłowych) kapitał holenderski

- ocena ksiąg za okres 1.01.1996r. do 31.08.1996r.,
- badanie sprawozdania finansowego za lata 1996, 1997, 1998

Agencja Celna „Spedpol” Łódź

badanie sprawozdania finansowego za rok 1995

Instytut Włókiennictwa Łódź

badanie sprawozdania finansowego za rok 1995

Zakład Budowy Aparatury Chemicznej „ZBACH” Sp. z o.o. Tarnów

badanie sprawozdania finansowego za rok 1995

„Animex” S. A. Warszawa Oddział Białostockie Zakłady Drobiarskie w Białymstoku

- przegląd sprawozdania finansowego za I półrocze 1995r.,
- badanie sprawozdania finansowego za rok 1995

Prasa Łódzka (Dziennik Łódzki)

- badanie sprawozdania finansowego za rok 1994,
- badanie nakładu gazety za rok 1994

Zakłady Azotowe S.A. Włocławek

badanie sprawozdania finansowego za rok 1994

Zakłady Azotowe S.A. Tarnów

badanie sprawozdania finansowego za lata 1994, 1995

Bank Spółdzielczy w Pabianicach

badanie sprawozdania finansowego za rok 1994

Łódzka Drukarnia Akcydensowa Łódź

badanie sprawozdań finansowych za lata 1994, 1995, w tym przeglądy śródroczne

„Animpol” S.A. Warszawa
- obrót sprzętem komputerowym

- przeglądy sprawozdań za lata 1991, 1992, 1993,
- badanie sprawozdań finansowych za lata 1993, 1994

Bank Spółdzielczy Koluszki

badanie sprawozdania finansowego za rok 1993

Bank Spółdzielczy w Głownie

badanie sprawozdania finansowego za rok 1993

Zakłady Wełniane „Zeltor” Zgierz

badanie sprawozdania finansowego za rok 1993

Telekomunikacja S.A.
- Oddział Sosnowiec
- Oddział Gorzów Wlkp

badania wstępne za rok 1993

„Eurobalex” Sp. z o.o. Łódź
- branża dziewiarska (produkcja rajstop)

badanie sprawozdania finansowego za rok 1993

„Telimena” Towarzystwo Akcyjne Łódź

badanie sprawozdania finansowego za rok 1992

Zakłady Przemysłu Filcowego Łódź

badanie sprawozdania finansowego za rok 1991

Zakłady Wyrobów Wulkanizowanych „Płytolex” Łódź

badanie sprawozdań finansowych za lata 1990, 1992, 1993, 1994

Zakłady Wyrobów Obiciowych „Vera” Łódź

badanie sprawozdania finansowego za rok 1989

Łódzka Fabryka Koronek „Fako’’ Łódź

badanie sprawozdania finansowego za rok 1989

Zakłady Papiernicze Łódź

badanie sprawozdania finansowego za rok 1988

Zakłady Przemysłu Pasmanteryjnego „Lenora’’ Łódź

badanie sprawozdania finansowego za rok 1988

Fabryka Dywanów „Dywilan’’ Łódź

badanie sprawozdania finansowego za rok 1987

Pabianickie Zakłady Przemysłu Bawełnianego „Pamotex’’ Pabianice

-badanie sprawozdań finansowych za lata 1986, 1997, 1998, 1999,
-badanie sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Pamotex S.A. za rok 1999

Zakłady Przemysłu Wełnianego „Norbelana’’ Łódź

badanie sprawozdania finansowego za rok 1985

Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „Dresso’’ Łódź

badanie sprawozdania finansowego za rok 1985

X. Działalność gospodarcza BBR-Łódź na własny rachunek
jako Audytor: Alina Kłos BBR - Biuro Biegłego Rewidenta w Łodzi, zrealizowana w okresie 2001 do 2016 r.

Nazwa jednostki

Zakres rzeczowy i czasowy wykonanych prac

Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego w Łodzi, Plac Zwycięstwa 13

badanie sprawozdania finansowego za rok 2015, 2016 w zakresie:
- działalność związków zawodowych,
- Sanatorium "Włókniarz" Busko Zdrój, w zakresie usług sanatoryjnych i szpitalnych,
- Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego w Łodzi, Plac Zwycięstwa 13

badanie sprawozdania finansowego za rok 2011 w zakresie:
- działalność związków zawodowych,
- Sanatorium "Włókniarz" Busko Zdrój, w zakresie usług sanatoryjnych i szpitalnych,
- Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

Przychodnia Zdrowia „Batory” Łódź

badanie sprawozdania finansowego za rok 2013 w zakresie świadczenia usług zdrowotnych

Przychodnia Zdrowia „Odrzańska” Łódź

badanie sprawozdania finansowego za rok 2011, 2012, 2013 w zakresie świadczenia usług zdrowotnych

Przychodnia Zdrowia „Odrzańska” Łódź

badanie sprawozdania finansowego za rok 2010 w zakresie świadczenia usług zdrowotnych

Zakłady Przemysłu Pasmanteryjnego „Lenora” Sp. z o.o. Łódź

Badanie sprawozdania finansowego za rok 2008

Zakłady Przemysłu Pasmanteryjnego „Lenora” Sp. z o.o. Łódź

Badanie sprawozdania finansowego za rok 2006

Instytut Inżynierii Materiałów Włókienniczych Łódź

Badanie sprawozdania finansowego za rok 2006

Krajowa Spółka Przemysłu Odzieżowego „Polconfex” Łódź Handel towarami włókienniczymi i częściami do maszyn szyjących

Badanie sprawozdania finansowego za rok 2006

Spółka Jawna Przemysłu Pończoszniczego

Przegląd w roku 2005, sprawozdania finansowego za rok 2001 w zakresie kosztów na zlecenie Urzędu Skarbowego

Zakłady Przemysłu Pasmanteryjnego „Lenora” Sp. z o.o. Łódź

Badanie sprawozdania finansowego za rok 2005

Zakłady Przemysłu Pasmanteryjnego „Lenora” Sp. z o.o. Łódź

Badanie sprawozdania finansowego za rok 2004

INTAP Spółka Jawna Łódź Branża samochodowa, zakład pracy chronionej

Przegląd sprawozdania finansowego za rok 2003

PPHU TOBIK Łódź Branża samochodowa

Przegląd podatkowej księgi przychodów i rozchodów za rok 2003

Firma Ortopedyczna „Medort” S.A. Warszawa, Biuro w Łodzi

Badanie sprawozdania finansowego za rok 2002 i za rok 2003

Cukrownia „Leśmierz” S.A. z siedzibą w Leśmierzu gmina Ozorków woj. Łódzkie

- badanie sprawozdania finansowego za okres 1.10.2001r. do 30.09.2002r.,
- opracowanie instrukcji obiegu dokumentów dla potrzeb Cukrowni wg stanu prawnego dla roku 2004,

Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu S.A. Oddział w Łodzi, ul. Wigury 21

Rok 2002 - prowadzenie szkolenia w charakterze wykładowcy z zakresu:
- zasad przeprowadzania i rozliczenia inwentaryzacji,
- zmian w ustawie o rachunkowości,
- omówienie rodzajów sprawozdań cząstkowych wchodzących w skład sprawozdania finansowego oraz zasad ich sporządzania i powiązania z ewidencją,
- ustalenie wyniku finansowego wg zasad zmienionej ustawy,