Alina Kłos BBR – Biuro Biegłego Rewidenta

działalność gospodarcza 94-052 Łódź, ul. J.Popiełuszki 27 m.7

O firmie

Zawód biegłego rewidenta to zawód zaufania publicznego, a jego cechą charakterystyczną jest przyjęcie odpowiedzialności za działanie w interesie publicznym.

 • 1
  Wpis do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta Łodzi
 • 2
  Z dniem 4.09.2001r., wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, nr ewidencyjny 2592
  Aktualnie listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzi PANA –Polskiej Agencja Nadzoru Audytowego
 • 3
  Wpis Biegłego Rewidenta Aliny Kłos na listę biegłych rewidentów uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, nr ewidencyjny 2138
  Alina Kłos jest czynnym biegłym rewidentem oraz osobą, od dnia 4.09.2001r., prowadzącą Firmę pod nazwą: Alina Kłos BBR – Biuro Biegłego Rewidenta działalność gospodarcza w Łodzi.
 • 4
  Od dnia 7.04.2004r. Alina Kłos pełni również funkcję Biegłego Sądowego z zakresu rachunkowości, z listy Sądu Okręgowego w Łodzi.

42 680 43 08

784 439 087

Usługi
 • Przy klasyfikacji usług biegłego rewidenta należy zwrócić szczególną uwagę na podział uwzględniający zakres wykonywanych prac.
  Tak więc podzielono prace wykonywane przez biegłych rewidentów na:
 • 1
  usługi atestacyjne
 • 2
  na usługi nieatestacyjne
 • Podział ten jest istotny w świetle zmian uchwalonej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2013/34/UE z 26.06.2013 r. w sprawie:
  – rocznych sprawozdań finansowych,
  – skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
  – powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek.
 • 3
  Przy klasyfikacji usług biegłego rewidenta należy zwrócić szczególną uwagę na podział uwzględniający:
  – usługi dotyczące organizacji rachunkowości,
  – usługi w zakresie zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  – usługi w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych dla celów wewnętrznych i zewnętrznych,
  – usługi rewizji finansowej,
  – pozostałe usługi z zakresu finansów i rachunkowości.
 • 4
  Usługi poświadczające świadczone wyłącznie przez biegłych rewidenta to:
 • a
  usługi atestacyjne
  – badanie sprawozdań finansowych,
  – przeglądy sprawozdań finansowych.
 • b
  inne usługi atestacyjne określone przepisami prawa, zastrzeżone do wykonywania wyłącznie przez biegłych rewidentów
 • b
  usługi pokrewne wykonywane w oparciu o:
  – Międzynarodowy Standard Usług Pokrewnych 4400 „Uzgodnione procedury dotyczące informacji finansowych”,
  – Międzynarodowy Standard Usług Pokrewnych 4410 „usługi kompilacji”.